Tudnivalók kezdeti teendők

Tudnivalók

Alapfokú játékvezetői és versenybírói tanfolyam 2020.

A Magyar Kézilabda Szövetség Játékvezetői Albizottsága által elfogadott tematika alapján a Budapesti Kézilabda Szövetség Játékvezetői és Versenybizottsága szervezésében megrendezésre kerülő alapfokú játékvezetői és versenybírói tanfolyamra jelentkezett hallgatók teendői és feladatai: 

A BKSZ által létrehozott Facebook csoporthoz csatlakozni (kérés elküldése a csatlakozásra) BKSZ JV & VB tanfolyam 2020.

2020. március 12. (kedd) 12:00 -ig

A tanfolyam költségét 25.000 Ft-t a BKSZ OTP 11705008-20462381 számú bankszámlájára átutalni, vagy bármely OTP fiókban készpénzben befizetni a BKSZ számlaszámára.

A befizetés megérkezését követően a jelentkezéskor megadott email címre megküldjük a tananyag első blokkjának eléréséhez szükséges linkeket és kódokat, az általános oktatási anyagok megtekintéséhez és a szükséges regisztrációk adategyeztetések elvégzéséhez.

Játékvezető képzés

Elméleti képzés

A tanfolyam 44 órás elméleti képzése, kedd és csütörtöki napokon 17:00 – 20:15 közötti időpontban kerül lebonyolításra. E-learning oktatási módszerrel és személyes illetve videó konzultációkon keresztül ismerik meg a hallgatók a tananyagot, arra törekszünk, hogy a résztvevők egyéni felkészülése során felmerült problémákat átbeszélve, a kritikus eseteket tisztázzuk, illetve felhívjuk a figyelmet azokra a lényeges pontokra, melyek döntően befolyásolhatják a játékvezetők és versenybírók tevékenységét.

Gyakorlati oktatás

A gyakorlati felkészítés a sikeres elméleti vizsgát követően 5 gyakorló mérkőzés levezetését foglalja magában, hétvégéken a rendelkezésre álló mérkőzések függvényében egy tapasztalt játékvezető közreműködésével és irányításával.

Az alapfokú játékvezetői záróvizsga követelményei:

   • Egészségügyi / orvosi alkalmasság (sportorvosi engedély)
   • Elméleti záróvizsga (számítógépes) az elméleti oktatást követően kerül lebonyolításra,
   • vizsgára bocsátás feltétele: 10-10 darab sikeres online elméleti és videoteszt teljesítése a vizsgát megelőző 72 órával. A vizsgára rendelkezésre álló idő 30 – 30 perc.
   • Írásbeli – online, 30 tesztkérdésből 22 helyes megoldás sikeres vizsgát jelent.
   • Videó – online, 30 tesztkérdésből 22 helyes megoldás sikeres vizsgát jelent.
   • A megyei játékvezetőknek előírt – ingafutás – fizikai teszt sikeres teljesítése
   • Gyakorlati vizsga: A gyakorló mérkőzések levezetése után egy mérkőzés vezetése, ahol a legalább háromtagú vizsgabizottság (egy tagját az MKSZ JAB delegálja, megfelelt/nem felelt meg minősítéssel dönt.

A sikertelenül vizsgázók, illetve a vizsgáról igazoltan távol maradók 2 alkalommal kísérelhetnek meg javító/pótló vizsgát tenni. Amennyiben ezek is sikertelenek, az alapfokú tanfolyam megismétlése után tehető ismét vizsga.

Versenybírói képzés

Elméleti képzés

Megegyezik az alapfokú játékvezetői képzés tematikájával.

Gyakorlati oktatás

A gyakorlati felkészítés a sikeres elméleti vizsgát követően gyakorló mérkőzéseken mind a papíralapú mind az online jegyzőkönyvvezetői teendők elsajátítását foglalja magában.

A versenybírói záróvizsga követelményei:

   • Elméleti záróvizsga (számítógépes) az elméleti oktatást követően kerül lebonyolításra,
   • vizsgára bocsátás feltétele: 10-10 darab sikeres online elméleti és videoteszt teljesítése a vizsgát megelőző 72 órával. A vizsgára rendelkezésre álló idő 30 – 30 perc.
   • Írásbeli – online, 30 tesztkérdésből 22 helyes megoldás sikeres vizsgát jelent.
    Videó – online, 30 tesztkérdésből 22 helyes megoldás sikeres vizsgát jelent.
   • Gyakorlati vizsga: A gyakorló mérkőzések jegyzőkönyv vezetési feladatainak (papír és online) biztos ismeretét követően egy Budapest Bajnoki mérkőzés jegyzőkönyv vezetői feladatainak ellátása, a munkáról a mérkőzés versenybírója és a BKSZ egy képviselője (megfelelt, nem felelt meg minősítéssel dönt).Övezetése után egy mérkőzés vezetése, ahol a legalább háromtagú vizsgabizottság (egy tagját az MKSZ JAB delegálja, megfelelt/nem felelt meg minősítéssel dönt.)

A sikertelenül vizsgázók, illetve a vizsgáról igazoltan távol maradók 2 alkalommal kísérelhetnek meg javító/pótló vizsgát tenni. Amennyiben ezek is sikertelenek, az alapfokú tanfolyam megismétlése után tehető ismét vizsga.

Tanfolyam költsége

A tanfolyamot követő valamennyi elméleti és gyakorlati vizsgát első vizsgaidőpontban sikeresen teljesítő hallgatók részére a tanfolyam ingyenes!

A tanfolyam díját 25.000 Ft (mely a szükséges anyagokat és a vizsgadíját magában foglalja, esetleges pótvizsgák külön díjazás ellenében tehetők le), 2020. március 10. 12:00-ig kérjük a Budapesti Kézilabda Szövetség OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11705008-20462384 számú számlájára kérjük átutalni, befizetni megjegyzésbe: tanfolyam 2020, és a jelentkező nevét kérjük feltüntetni! 

A sikeresen vizsgázók részére /akik jogosultak az ingyenes tanfolyami díjra/ a befizetett összeget a vizsgák után visszatérítjük!
A pót vagy pótló vizsgára kötelezettek részére pedig tanfolyami díjként vesszük figyelembe, és erről számviteli bizonylatot bocsátunk ki!

Oktatási módszer

A magyarországi influenza időszak tetőpontja és az új koronavírus hazai megjelenésével kapcsolatos preventív (megelőző) intézkedésként, a tanfolyam kezdetének elhalasztása helyett az otthoni tanulás és felkészülés a tananyag saját ritmus szerinti megismerése és elsajátítás módszerével élve az alábbiak szerint változik az oktatás rendje:

A tervezett 2020. márciusi előadások a személyes konferenciatermes konzultáció helyett e-learning módszerével otthoni saját ütemű tanulással lehet elsajátítani a tananyag jelentős részét, természetesen folyamatos konzultáció és videó-konferenciákon történő értelmezések és megbeszélésekkel támogatva.

building-blocksMi is at E-learning? Tananyag vagy ismétlés nagyon kis darabokban.
Gondolj csak a szorzótáblára, amikor gyerek voltál! Képzeld el, hogy a szorzótábla megtanulása után a következő hetekben vagy hónapokban, véletlenszerű időpontokban, a nap folyamán szorzókártyákat mutatnak neked.
Mennyiben segített volna megtanulni és rögzíteni a matek alapjait? Valószínűleg sokkal kevesebb stressz és szenvedés nélkül lehetséges így elsajátítani az adott anyagot, mint egyszerre az egészet. Az ,,ismétlés a tudás anyja” elv alkalmazásával sokkal mélyebben és jobban megragad a tudás.


Az MKSZ JAB előírásai szerinti tematikát követve folyamatosan válnak elérhetővé a tananyag részei, melyet azon szakemberek előadásában prezentációjával kerülne közreadásra, akik az eredeti tematika szerinti előadások megtartására felkértünk.

Elméleti foglalkozások helyszíne és időpontjai:

Helyszín: MÓDUSZ Irodaház I. emeleti tanácsterem (Budapest VIII. Könyves Kálmán krt. 76.)

Időpontok: kedd – csütörtök 17:00 – 20:30

Dátumok:

2020. március 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31;
2020. április 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23;