4. szabály: Csapat, játékoscsere, felszerelés, sérülés

A csapat

4:1

 

A csapat 14 játékosból áll.
A játéktéren egy időben legfeljebb 7 játékos tartózkodhat. A többi játékos a cserejátékos.
Az a játékos, akit kapusként jelöltek, bármikor szerepelhet mezőnyjátékosként (figyelembe véve a 8:5 szabály magyarázat 2. bekezdését). A mezőnyjátékos ugyancsak bármikor átveheti a kapus feladatkörét feltéve, hogy kapusként megkülönböztethető (figyelembe véve a 4:4 és 4:7 szabálypontokat).
Amennyiben egy csapat kapus nélkül játszik, a játéktéren egy időben 7 mezőnyjátékos tartózkodhat. (ld. 4:7, 6:1, 6:2c, 6:3, 8:7f, 14:1a).
A 4:4-4:7 szabályokat kell alkalmazni egy kapus mezőnyjátékosra történő cseréjekor.
A mérkőzést a csapatnak legalább 5 játékossal kell elkezdeni.
A csapat a játékidő végéig – beleértve a meghosszabbításokat is – bármikor kiegészülhet 14 játékosra.
Ha a mérkőzés folyamán a játéktéren a játékosok száma 5 alá csökken, tovább lehet játszani. A játékvezetők belátásán múlik, hogy mikor szakítják félbe a mérkőzést (17:12).

Megjegyzés
Az IHF, a kontinentális és a nemzeti szövetségek saját felelősségi hatáskörükben eltérő szabályozást alkalmazhatnak a játékosok számára vonatkozóan, de az nem lehet több, mint 16 játékos.

Versenykiírás
A Magyar Nemzeti Bajnokságban és a Magyar Kupa mérkőzésein 16 játékos szerepeltethető.
Videó

4:2

A csapat a mérkőzés folyamán legfeljebb 4 hivatalos személyt foglalkoztathat. A hivatalos személyek a mérkőzés alatt nem cserélhetők. Közülük egy személyt „csapatfelelősként” kell megjelölni. Csak ő jogosult az időmérővel/titkárral és esetleg a játékvezetővel tárgyalni (kivéve a holtidő kérését, mert azt bármelyik hivatalos személy kezdeményezheti).
A hivatalos személyek a mérkőzés alatt általában nem jogosultak a játéktérre lépni. A szabály elleni vétséget, mint sportszerűtlen magatartást kell büntetni (8:7-10, 16:1 b, 16:3 e-g és 16:6 c). A játékot az ellenfél javára ítélt szabaddobással kell folytatni (13:1 a-b, valamint a Magyarázat a játékszabályokhoz 7. pont “Az időmérő és a szövetségi képviselő beavatkozásai”).
A csapatfelelős felel azért, hogy a játék kezdetekor a 4 hivatalos személyen és a játékra jogosult játékosokon kívül más ne tartózkodjon (4:3) a cserehelyen.
Szintén ő felelős a „Cserehely-szabályzat” előírásainak a teljes csapat által való betartásáért.
Ezek elmulasztása esetén a csapatfelelőst büntetni kell. (16:1 b, 16:3 e 16:6 c).

IHF állásfoglalása

Játékosok és hivatalos személyek cseréje (4:1 és 4:2)
Abban az esetben, ha egy csapat nem rendelkezik a maximális számú játékossal (4:1) vagy a maximális hivatalos személlyel (4:2), megengedett:
      – egy, már a mérkőzés jegyzőkönyvében szereplő játékost utólagosan hivatalos személyként                                  nevesíteni/szerepeltetni.
      – egy, már a mérkőzés jegyzőkönyvében szereplő hivatalos személyt utólagosan játékosként                                   nevesíteni/szerepeltetni.
A játékosok és a hivatalos személyek maximális létszámát túllépni nem lehet.
A játékos és/vagy hivatalos személy eredeti funkcióját a mérkőzés jegyzőkönyvében törölni kell. Nem megengedett a helyettesítés a törölt játékos vagy hivatalos személy eredeti funkciójában. Továbbá az sem megengedett, hogy a jegyzőkönyvben maximális játékos és/vagy hivatalos személlyel rendelkező csapatnál a játékost vagy hivatalos személyt töröljék annak érdekében, hogy a jegyzőkönyvben nem szereplő további játékosokat és/vagy hivatalos személyeket cserélni/helyettesíteni tudjanak a csapatok. Nem megengedett egy személy szerepeltetése játékosként és hivatalos személyként is. (pl.: játékosedző)
Az IHF, a kontinentális és a nemzeti szövetségek saját felelősségi hatáskörükben eltérő szabályozást alkalmazhatnak.
A játékosok és a hivatalos személyek funkcióváltás előtti személyes büntetéseit (figyelmeztetés, kiállítás) figyelembe kell venni a további adható büntetéseknél.

MKSZ JAB állásfoglalása

A cserehelyen 14 év alatti gyermek nem szerepelhet a hivatalos személyek között.
A csapatkapitány megjelölése nem kötelező.

4:3

A játékos és a hivatalos személy akkor rendelkezik részvételi jogosultsággal, ha a kezdődobásnál jelen van és a neve a versenyjegyzőkönyvben szerepel.
A mérkőzés megkezdése után érkező játékosnak, hivatalos személynek az időmérőtől, titkártól kell részvételi jogosultságot kapniuk és a nevüket be kell írni a versenyjegyzőkönyvbe.
A részvételi jogosultsággal rendelkező játékos saját cserehelyén bármikor a játéktérre léphet (figyelemmel a 4:4 és a 4:6 szabálypontokra).
A csapatfelelős felel azért, hogy csak részvételi jogosultsággal rendelkező játékos léphessen a játéktérre. Ellenkező esetben a csapatfelelőst sportszerűtlen magatartás miatt büntetni kell
(13:1 a-b, 16:1 b, 16:3 e, 16:6 c, és a Magyarázat a játékszabályokhoz 7. pont “Az időmérő és a szövetségi képviselő beavatkozásai”).

MKSZ JAB állásfoglalása

A részvételi jogosultsággal nem rendelkező játékos játéktérre lépését követően a csapatfelelőst progresszíven büntetni kell.
A mérkőzés folytatása:
          – ha a játékos akkor lépett a játéktérre, amikor a labda játékban volt: szabaddobás, illetve 7m-es dobás
          – ha játékmegszakítás alatt lépett be a játékos a játéktérre: játékhelyzetnek megfelelő dobás.
Ha a részvételi jogosultsággal nem rendelkező játékos a játéktérre lépését követően sportszerűtlen magatartást tanúsít, büntetni kell.
A játékoscsere

4:4

A cserejátékosok a mérkőzés alatt – anélkül, hogy az időmérőnél vagy a titkárnál cserére jelentkeznének – bármikor és ismételten cserélhetők (lásd azonban 2:5 és 4:11 szabályokat), ha a lecserélt játékosok a játékteret már elhagyták (4:5).
A játékteret elhagyni és oda belépni csak a saját cserehelyen szabad (4:5). Ugyanez érvényes a kapuscserére is (4:7 és 14:10).
A játékoscsere szabályai érvényesek a játékidő-megszakítás – „time out” – alatt is (a holtidő kivétel).

Magyarázat
A cserevonalak a korrekt játékoscserét segítik. Azt azonban nem szolgálják, hogy a játékos büntetést kapjon akkor, amikor előnyszerzési szándék nélkül átlépi az oldal- vagy alapvonalat (pl. közvetlenül a cserehely mellett lévő vízért, vagy törölközőért megy, esetleg kiállítás után nem sportszerűtlen szándékból – sérülés – a cserehelyen kívül hagyja el a játékteret). A játéktér taktikai és nem megengedett elhagyását a 7:10 szerint kell büntetni.

IHF állásfoglalása

A játékosoknak minden esetben a saját cserehely vonalukon keresztül kell be- és kilépniük. Kivétel játékidő-megszakítás alatt a sérült játékos játéktér elhagyása.
A nyilvánvalóan a cserehelyen vagy az öltözőben kezelésre szoruló játékosoktól nem kell megkövetelni, hogy cserehely vonalukon keresztül hagyják el a játékteret. Ezenkívül a játékmegszakítás minimalizálása érdekében a játékvezetők engedjék meg, hogy a sérült játékos helyére becserélendő játékos a játéktérre léphessen még mielőtt a sérült elhagyja azt.

4:5

A szabálytalan cserét a vétkes játékos időleges kiállításával kell büntetni. Amennyiben egy adott helyzetben ugyanabból a csapatból többen is szabálytalanul cserélnek, akkor csak azt a játékost kell büntetni, aki először szabálytalankodott.
A mérkőzés az ellenfél javára ítélt szabaddobással folytatódik.
(13:1 a-b, Magyarázatok a játékszabályokhoz 7. pont “Az időmérő és a szövetségi képviselő beavatkozásai”).

MKSZ JAB állásfoglalása

Ha a játékvezető vagy az időmérő/titkár a védekező csapat játékosának vagy hivatalos személyének szabálysértése miatt megszakítja a játékot, és szóbeli figyelmeztetés vagy személyes büntetés következik, a szabaddobást azon a helyen kell végrehajtani, ahol a labda a megszakításkor volt, amennyiben ez a hely a vétlen csapat számára kedvezőbb (4:2-3, vagy 4:5-6). (13:6)

Ha a szabálytalan cserét akkor követik el, amikor a labda nincs játékban (pl. valamilyen formai dobás következik) a mérkőzést a játékmegszakítás helyzetének megfelelő dobással kell folytatni. (13:3)

Videó

4:6

Ha egy játékos (az alaplétszámon felül), többletjátékosként, csere nélkül lép a játéktérre vagy egy játékos a cserehelyről jogosulatlanul játékba avatkozik, időlegesen ki kell állítani és a csapatból egy másik játékosnak 2 percre el kell hagyni a játékteret.

Ha az időlegesen kiállított játékos a kiállítási idő alatt a játéktérre lép, újabb 2 percre ki kell állítani és az előző kiállításból megmaradt idő tartamára egy másik játékosnak el kell hagynia a játékteret.
Mindkét esetben a mérkőzés az ellenfél javára ítélt szabaddobással folytatódik (13:1 a-b, Magyarázatok a játékszabályokhoz 7. számú kiegészítés).

IHF állásfoglalása

A csere nélkül többletjátékosként játéktérre lépő játékost 2 percre ki kell állítani.
Ha nem állapítható meg, hogy ki volt a vétkes játékos, a következők szerint kell eljárni:
– A szövetségi képviselő vagy a játékvezetők a csapatfelelőstől kérik a vétkes játékos megnevezését.
– A megnevezett játékos személyes büntetésként 2 perces kiállítást kap.
– Ha csapatfelelős megtagadja a vétkes játékos megnevezését, a szövetségi képviselőnek vagy a játékvezetőknek kell nevesíteni a játékost, aki személyes büntetésként 2 perces kiállítást kap.
Megjegyzés
– Csak a játékmegszakításkor játéktéren tartózkodó játékosok közül lehet “vétkes játékost” megnevezni.
– Ha a “vétkes játékos” 3. időleges kiállítását kapja, a 16:6d szerint ki kell zárni a játékost.
IHF állásfoglalása
Lásd: 8:5, 8:6, 8:9, 8:10
Videó

MKSZ JAB állásfoglalása
A mérkőzés közben olyan játékos készül végrehajtani a 7m-es dobást, aki szabálytalan cserével vagy aki többletjátékosként lépett be a játéktérre:
ha még nem hangzott el a sípjel a dobás végrehajtására:
a hibázó játékos büntetése után, a 7m-es dobás végrehajtása;
ha a dobást végrehajtották és gólt értek el, a kezdődobásra adott sípjel előtt:
„time out”, a gól visszavonása, a hibázó játékos büntetése, majd szabaddobás az ellenfél javára;
ha a dobást végrehajtották, gólt értek el, valamint a kezdődobáshoz a sípjel is elhangzott:
„time out”, a gólt már nem lehet visszavonni. A hibázó játékos büntetése után, szabaddobás az ellenfél javára vagy a játékhelyzetnek megfelelő dobás, (írásos jelentés);
ha nem értek el gólt: „time out”, a hibázó játékos büntetése után, a játék az ellenfél szabaddobásával vagy a játékhelyzetnek megfelelő dobással folytatódik (4:6, de 13:2).
A felszerelés

4:7

A csapat mezőnyjátékosainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színkombinációja és megjelenése az ellenféltől világosan megkülönböztethető legyen. Az egy csapaton belül szerepeltetett kapusok mez színének meg kell egyeznie egymással és különböznie kell a mezőnyjátékosok és az ellenfél kapusainak mez színétől is (17:3)

Versenykiírás
NB I.:
Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a vendégcsapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani.
NB I/B., NB II.:
Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a hazai csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani.

Magyar Kupa:
Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat felszerelésének színösszeállítás zavaró, akkor az I-III. fordulóban a hazai csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani. A IV. fordulóban, a negyeddöntőben, az elődöntőben és a döntőben a mérkőzéseken a “B” csapatként megnevezett sportszervezet játékosai kötelesek más színű sportfelszerelésben játszani.

MKSZ JAB állásfoglalása

A mezőnyjátékosok melegítőruhában nem játszhatnak, a kapuba állított játékos igen.
A mezőnyjátékos és a kapus egymás közötti cseréjénél: ha a mezszín nem megkülönböztethető, formai hibának kell tekinteni, korrekció szükséges, büntetés nélkül.
A csapat hivatalos személyeinek (és lehetőleg a törlésre kijelölt személyeknek is) a cserehelyen teljes sport- vagy civil ruházatot kell viselniük. Bármilyen olyan ruházat, mely összekeverhető az ellenfél mezőnyjátékosainak ruházataival, nem megengedett. (Cserehely-szabályzat 3. pont)

MKSZ JAB javaslat

A mérkőzés megkezdése előtti bemutatásnál a játékvezetők ellenőrizzék, hogy a csapatok egységes felszerelésben vonuljanak a játéktérre.

4:8

A játékosok kötelesek a hátukon legalább 20 cm, a mellükön legalább 10 cm magas, 1-99-ig terjedő számot viselni.
Azoknak a játékosoknak, akik mezőnyjátékosként és kapusként is szerepelnek a mérkőzésen, az eredeti mezszámaikat meg kell tartaniuk. A számok színe jól megkülönböztethető legyen az öltözék színétől.

IHF állásfoglalása

Játékos játéktérre lépése hibás mezszínben vagy mezszámban (4:7 és 4:8)
A 4:7 és 4:8 szabályban leírtak elleni szabálytalanság esetén a hibázó csapat, amennyiben játékmegszakítás előtt a birtokában volt a labda, megtarthatja a labdát. A játékmegszakítást követően a játékosnak meg kell szüntetni a rendellenességet és a játék a játékmegszakítást megelőzően a labdát birtokló csapat, a játékhelyzetnek megfelelő dobásával folytatódik.

MKSZ JAB állásfoglalása

Ha egy játékos mezének színkombinációja eltér a társaitól, az eltérést meg kell szüntetni.
Ha egy játékra jogosult játékos más mezszámmal lép a játéktérre, mint ami a versenyjegyzőkönyvben szerepel, korrekció szükséges.
A játékos és a csapatfelelős ezekben az esetekben nem büntethető, és a játékmegszakítást megelőzően a labdát birtokló csapat a labdát megtarthatja.

4:9

A játékosoknak cipőt kell viselniük.
A játékosokat veszélyeztető vagy jogtalan előnyt biztosító tárgyak nem viselhetők. Ilyenek pl.: a fej és arcvédők, maszkok, kesztyűk, karkötők, karórák, gyűrűk, láncok, fülbevalók, látható helyen lévő piercingek, keret és rögzítés nélküli szemüvegek, valamint minden olyan tárgy, amelyek a játékosokat veszélyeztetik (17:3).
Ha egy játékos a többieket veszélyeztető tárgyat visel, a mérkőzésen nem szerepelhet addig, amíg a szabálytalanságot meg nem szüntetik.
Lapos gyűrű, kis fülbevaló és piercing viselése megengedett, ha le van ragasztva és a többi játékosra nézve nem veszélyes. Homlokszalag, fejkendő, csapatkapitányi szalag viselhető, ha puha, rugalmas anyagból készült.
A csapatfelelős a mérkőzés jegyzőkönyvének mérkőzés kezdete előtti aláírásával igazolja, hogy az összes játékos öltözéke szabályos.
Ha a játékvezetők a mérkőzés megkezdése után szabálytalan öltözéket tapasztalnak (4:9 szerint), a csapatfelelőst progresszíven kell büntetni és az érintett játékosnak el kell hagynia a játékteret, míg a szabálytalanságot nem szüntetik meg.
Ha a csapatnak kételye támad az öltözék szabályosságát illetően, a csapatfelelősnek egyeztetnie kell a játékvezetőkkel vagy a szövetségi képviselővel a mérkőzés előtt (ld. még 2. sz. melléklet „Irányelvek és értelmezések”).

IHF állásfoglalása

Tiltott tárgyak, sisakok, maszkok és térdvédők (4:9)
Minden fajta fej és arcvédő (beleértve azokat is, amelyek csak részlegesen takarják az arcot) használata tilos.
Ami a térdvédőket illeti: a fém részekből készülteket nem megengedett viselni, míg a műanyag eszközök teljesen kibéleltek kell, hogy legyenek. A bokavédők kemény (fém vagy műanyag) részeit be kell fedni. Csak olyan könyökvédők megengedettek, amelyek puha anyagból készültek.
Az egyéb, nem megengedett eszközök használata esetén ugyanúgy kell eljárni, mint az arcvédőnél leírtaknál.
A szövetségek és játékvezetők nem adhatnak kivételt ezen szabályok alól. Amennyiben egy csapatfelelős kétely esetén a szövetségi képviselőhöz vagy a játékvezetőkhöz fordul, ők a 4:9 és az “Irányelvek” szerint fognak dönteni. Ebben az összefüggésben a legfontosabb döntési elvek: “nem veszélyes”, “jogtalan előnyt” nem biztosító. Ez a döntés az IHF Orvosi Bizottságának koordinálásban született.
További tanácsokat (javasolt intézkedések játékvezetők és szövetségi képviselők számára) ld. az 1.sz. és 2. sz. mellékletekben.

Ragasztó/Vaksz (4:9)
Megengedett a ragasztó (vaksz) használata és annak elhelyezése/tárolása a cipőn, ha az nem veszélyezteti az ellenfél egészségét.
Tilos a ragasztó (vaksz) elhelyezése/ tárolása a karokon, kezeken, csuklón. Ez veszélyeztetheti az ellenfél egészségét azzal, hogy a szembe, arcra kerülhet. A 4:9 szerint ez a gyakorlat nem megengedhető.
A nemzeti szövetségek további korlátozásokat is alkalmazhatnak.

1. sz. melléklet

További tanácsok tiltott maszkokkal és más nem engedélyezett tárgyakkal kapcsolatban (4:9)

Az IHF-PRC rendszeresen kap felkéréseket állásfoglalásokra vagy épp kivételek jóváhagyására különböző arcmaszkokat illetően annak ellenére, hogy az „Irányelvek és értelmezések” fejezetben foglaltak határozottan tiltják bármilyen arcmaszk használatát.

A kérdezők részéről fő érvként – személyes értékítéletükre alapozva és azt általában fotókkal is alátámasztva – az kerül elő, hogy a megfelelő speciális maszk nem veszélyezteti a játékosok egészségét. Azonban az IHF Orvosi Bizottsága minden típusú és méretű maszk használatát tiltja ajánlásukban. Így nincs helye olyan értelmezésnek, amely azzal kapcsolatosak, hogy a maszk nem okoz veszélyt másokra.
Mindazonáltal időről időre előfordul, hogy egyes klubok vagy játékosok hivatkozva az arcvédők veszélytelenségére, ellenszegülnek az ilyen maszkok tiltásának, ezzel további döntési problémát okozva az érintett mérkőzés játékvezetőinek és szövetségi képviselőinek.
A fent említettek miatt az IHF-PRC a játékvezetőknek, időmérőknek és szövetségi képviselőknek a következő ajánlásokat adja ki ábrával együtt a 4:9 és 17:3 második bekezdésében, illetve az “Irányelvek és értelmezések” állásfoglalásaiban meghatározott rendelkezések kiegészítéseként.

Arcvédőt viselő játékos játszani szándékozik a mérkőzésen…

A játékvezetők által hozott intézkedések főleg attól függenek, hogy mikor fordul elő először, illetve ismétlődően az eset.
Az első esetben észlelt szabálytalanság esetén a vétkes játékos és csapatfelelős figyelmét fel kell hívni az arcvédő tilalmára. A vétkes játékosnak és csapatfelelősnek el kell mondani, hogy korrigálják a problémát, és csak akkor folytathatja a játékot, ha a szabálytalanságot megszüntették. Ha a játékos figyelmét először hívtuk fel erre, akkor nem szükséges személyes/progresszív büntetést adni.
Ha a játékos nem jár el megfelelően figyelemhívás ellenére sem, első ismétlődés esetén komoly sportszerűtlen magatartásként kell megítélni és a 8:8a szerint 2 perces időleges kiállítással kell büntetni (ld. még a lenti 1.2 pontban leírt speciális kivételt). Továbbá a játékost ismét fel kell szólítani a probléma javítására.
Második alkalommal észlelt kihágást súlyos sportszerűtlenségnek kell ítélni és a vétkes játékost ki kell zárni (írásos jelentés nélkül) a 8:9 szabálynak megfelelően.
Az IHF-PRC véleménye szerint az alábbi esetek fordulhatnak elő, melyek részben ugyan csak elméleti lehetőségek:

1.1
A mérkőzés előtti (a bemelegítés alatti) 4:9 szerinti szabálytalanság esetén, a 17:3 második bekezdésének megfelelően fel kell hívni a játékos és csapatfelelős figyelmét a tilalomra.

A játékosnak el kell mondani, hogy távolítsa el az arcvédőjét (4:9; “Irányelvek és értelmezések”).
A játékost és a csapatfelelőst arról is tájékoztatni kell, hogy a 4:9 elleni ismételten előforduló szabálytalanságot sportszerűtlen viselkedésnek kell ítélni a 17:5 második bekezdése és a 8:7 bevezetése szerint és progresszíven kell büntetni a játékost a 8:8a vagy 8:9 szerint.

1.2
Abban az esetben, ha játék kezdésekor a játékos arcvédőt visel, a játék nem kezdhető el. A vétkes játékost a 16:11 második bekezdésének a) pontja szerint figyelmeztetni kell.

Az arcvédőben lévő játékosnak el kell hagynia a játékteret.
Csak akkor játszhat, ha megszüntették a szabálytalanságot.

1.3
Abban az esetben, ha a játékos arcvédőben a mérkőzés folyamán játéktérre lép, a játékvezetőknek vagy időmérőnek/szövetségi képviselőnek azonnal meg kell állítani a játékidőt, a többi játékos potenciális veszélyeztetése miatt.

A 8:8a (provokatív viselkedés) miatt a vétkes játékost időleges kiállítással kell büntetni (16:3 f).
A vétkes játékosnak el kell hagynia a játékteret és meg kell szüntetni a szabálytalanságot.
A játékos csak a 2 perces büntetése után vehet részt ismét a játékban és csak akkor, ha megszüntette a szabálytalanságot.
A mérkőzést az ellenfél szabaddobásával kell folytatni a 13:1 szerint (7 m-es dobással, ha a mérkőzés tiszta gólhelyzetben közben került megszakításra; 14:1a).

1.4
Ha a játékos második alkalommal lép a játéktérre arcvédőben a mérkőzés folyamán, a játékvezetőknek vagy időmérőnek/szövetségi képviselőnek azonnal meg kell állítani a játékidőt a többi játékos potenciális veszélyeztetése miatt.

A játékos ismételt szabálytalan viselkedését súlyos sportszerűtlenségnek kell ítélni a 8:9 szerint.
A 16:6b szerint a játékost ki kell zárni.
A 16:7 és 16:8 1-4 bekezdéseinek előírásaira szintén ügyelni kell.
A mérkőzést az ellenfél szabaddobásával kell folytatni a 13:1 szerint (7 m-es dobással, ha a mérkőzés tiszta gólhelyzetben került megszakításra; 14:1a).

2.1
Abban az esetben, ha a játékvezetők a mérkőzés előtt (a bemelegítésnél) nem észlelik a szabálytalanságot, a mérkőzés kezdetekor játéktéren lévő játékosnak a 4:9 szerint fel kell hívni a figyelmét a szabálytalanság megszüntetésére.

A mérkőzés nem kezdhető meg, míg a vétkes játékos a játéktéren van.
A játékost és a csapatfelelőst arról is tájékoztatni kell, hogy amennyiben a 4:9 szerinti ismételten előforduló szabálytalanságot sportszerűtlen viselkedésnek kell ítélni a 17:5 második bekezdése és a 8:7 bevezetése szerint és progresszíven kell büntetni a játékost a 8:8a és 8:9 alapján.
Ezután a következhet a kezdődobás (10:1, első bekezdés).

2.2
Abban az esetben, ha a játékvezetők vagy időmérő/szövetségi képviselő által korábban nem észlelt arcvédős játékos a játéktérre lép, azonnal meg kell állítani a játékidőt a többi játékos potenciális veszélyeztetése miatt.
A 4:9 szerint fel kell hívni a játékos figyelmét a szabálytalanság megszüntetésére.
A játékost és a csapatfelelőst arról is tájékoztatni kell, hogy amennyiben a 4:9 szerint ismételten előforduló szabálytalanságot sportszerűtlen viselkedésnek kell ítélni a 17:5 második bekezdése és a 8:7f bevezetése szerint és progresszíven kell büntetni a játékost a 8:8a és 8:9 alapján.
A mérkőzést az ellenfél szabaddobásával kell folytatni a 13:1 szerint (7 m-es dobással, ha a mérkőzés tiszta gólhelyzetben került megszakításra; 14:1a).

2.3
Abban az esetben, ha fent említett figyelemfelhívás ellenére a játékos arcvédőben a játéktérre lép, a játékvezetőknek vagy időmérőnek/szövetségi képviselőnek azonnal meg kell állítani a játékidőt a többi játékos potenciális veszélyeztetése miatt.

A 8:8a (provokatív viselkedés) miatt a vétkes játékost időleges kiállítással kell büntetni (16:3 f).
A vétkes játékosnak el kell hagynia a játékteret és meg kell szüntetni a szabálytalanságot.
A játékos csak a 2 perces büntetésének lejárta után vehet részt ismét a játékban és csak akkor, ha megszüntette a szabálytalanságot.
A mérkőzést az ellenfél szabaddobásával kell folytatni a 13:1 szerint (7 m-es dobással, ha a mérkőzés tiszta gólhelyzetben került megszakításra; 14:1a).

2.4
Ha a játékos a figyelemfelhívás (2:2) után második alkalommal lép a játéktérre arcvédőben a mérkőzés folyamán, a játékvezetőknek vagy időmérőnek/szövetségi képviselőnek azonnal meg kell állítani a játékidőt a többi játékos potenciális veszélyeztetése miatt.

A játékos ismételt szabálytalan viselkedését súlyos sportszerűtlenségnek kell ítélni a 8:9 szerint.
A 16:6b szerint a játékost ki kell zárni.
A 16:7 és 16:8 1-4 bekezdéseinek előírásaira szintén ügyelni kell.
A mérkőzést az ellenfél szabaddobásával kell folytatni a 13:1 szerint (7 m-es dobással, ha a mérkőzés tiszta gólhelyzetben került megszakításra; 14:1a).

(Lásd még: 1.és 2.sz. melléklet: További tanácsok tiltott maszkokkal és más
nem engedélyezett tárgyakkal kapcsolatban (4:9))


Videó

A sérülés

4:10

Ha egy játékos vérzik, illetve a teste, vagy az öltözéke véres, azonnal és felszólítás nélkül el kell hagynia a játékteret a cserehelynél a vérzés megállítása, a seb letakarása és a vér lemosása (a testéről és a felszerelésről) céljából. Amíg ez nem történik meg, a játékos nem térhet vissza a játéktérre.
Azt a játékost, aki ebben az esetben nem követi a játékvezető utasításait, sportszerűtlen magatartás miatt büntetni kell (8:7, 16:1 b és 16:3 d).

4:11

Sérüléskor a játékvezető engedélyezheti, hogy a játékidő-megszakítása után – az érintett csapatból – két részvételre jogosult személy a cserehelyen a játéktérre lépjen (15-ös és 16-os játékvezetői karjelzés), és a sérült játékosnak segítséget nyújtson.
A játéktéren történt ápolás után a játékosnak azonnal el kell hagynia a játékteret. A játékos csak saját csapatának harmadik támadását követően léphet ismét játéktérre (eljárást és kivételeket ld. 8. sz. Magyarázatban).
Függetlenül a már letelt támadások számától, a játékos a félidei szünet után játéktérre léphet.
Ha a játékos túl korán lép játéktérre, a 4:4-4:6 szabályok szerint kell büntetni.

Megjegyzés
Csak a nemzeti szövetségek jogosultak a 4:11 2. bekezdés alkalmazásának felfüggesztésére utánpótlás mérkőzésekre vonatkozóan.
Ha további személyek lépnek a játéktérre, beleértve a nem az érintett csapathoz tartozó személyeket is, az a játékosok esetében a 4:6 és a 16:3 a, a hivatalos személyeknél a 4:2, 16:1 b, 16:3 d és 16:6 c szerint jogosulatlan belépésnek minősül.
Azt a személyt, aki engedéllyel lép a játéktérre, de a sérült játékos gondozása helyett más játékosnak ad útmutatást, az ellenféllel vagy a játékvezetővel foglalkozik, sportszerűtlen magatartásért kell büntetni (16:1 b, 16:3 e és 16:6 c).

MKSZ JAB állásfoglalása

(Ápolt játékos többletjátékosként korábban belép)
a)
A játéktéren ápolt játékos, ha korábban (csapata harmadik támadásának befejezése előtt) többletjátékosként belép a játéktérre vagy többletjátékosként belép a játéktérre és játékba avatkozik – de nem akadályoz meg gólhelyzetet – időlegesen ki kell állítani és a csapatból egy másik játékosnak 2 percre el kell hagyni a játékteret, szabaddobás az ellenfél javára a cserehelytől vagy onnan, ahol labda a szabálytalan belépés pillanatában volt, ha az a kedvezőbb. (4:11 és 13:6)
b)
A játéktéren ápolt játékos, ha korábban (csapata harmadik támadásának befejezése előtt) többletjátékosként belép a játéktérre és 2 perces kiállítást érdemlő cselekménnyel játékba avatkozik – de nem akadályoz meg gólhelyzetet – időlegesen ki kell állítani és a csapatból egy másik játékosnak 2 percre el kell hagyni a játékteret, szabaddobás az ellenfél javára a cserehelytől vagy onnan, ahol labda a szabálytalan belépés pillanatában volt, ha az a kedvezőbb. (4:11 és 13:6)
c)
A játéktéren ápolt játékos, ha korábban (csapata harmadik támadásának befejezése előtt), amikor az ellenfél tiszta gólhelyzetben támad, többletjátékosként belép a játéktérre, ki kell zárni (kék lap) és a csapatból egy másik játékosnak 2 percre el kell hagyni a játékteret, a játék az ellenfél 7m-es dobásával folytatódik. (4:11 és 8:10b II, 13:2, 7. magyarázat)
d)
A játéktéren ápolt játékos, ha korábban (csapata harmadik támadásának befejezése előtt) többletjátékosként belép a játéktérre és játékba avatkozik, gólhelyzetet akadályoz meg, ki kell zárni (kék lap) és a csapatból egy másik játékosnak 2 percre el kell hagyni a játékteret, a játék az ellenfél 7m-es dobásával folytatódik. (4:11 és 8:10b II)
(Ápolt játékos cserével korábban belép)
e)
A játéktéren ápolt játékos, ha korábban (csapata harmadik támadásának befejezése előtt) cserével belép a játéktérre vagy cserével belép a játéktérre és játékba avatkozik – de nem akadályoz meg gólhelyzetet – időlegesen ki kell állítani, szabaddobás az ellenfél javára a cserehelytől vagy onnan, ahol labda a szabálytalan belépés pillanatában volt, ha az a kedvezőbb. (4:11 és 13:6)
f)
A játéktéren ápolt játékos, ha korábban (csapata harmadik támadásának befejezése előtt) cserével belép a játéktérre és 2 perces kiállítást érdemlő cselekménnyel játékba avatkozik – de nem akadályoz meg gólhelyzetet – időlegesen ki kell állítani, szabaddobás az ellenfél javára a cserehelytől vagy onnan, ahol labda a szabálytalan belépés pillanatában volt, ha az a kedvezőbb. (4:11 és 13:6)
g)
A játéktéren ápolt játékos, ha korábban (csapata harmadik támadásának befejezése előtt), amikor az ellenfél tiszta gólhelyzetben támad, cserével belép a játéktérre, időlegesen ki kell állítani, a játék az ellenfél 7m-es dobásával folytatódik. (4:11,13:2, 7. magyarázat)
h)
A játéktéren ápolt játékos, ha korábban (csapata harmadik támadásának befejezése előtt) cserével belép a játéktérre és játékba avatkozik, gólhelyzetet akadályoz meg, időlegesen ki kell állítani, a játék az ellenfél 7m-es dobásával folytatódik. (4:11, 7. magyarázat)
8. magyarázat: Sérült játékos
Ha egy játékos úgy tűnik, hogy megsérült, a következő intézkedéseket kell megtenni:
a)
Ha a játékvezetők teljesen bizonyosak abban, hogy a sérült játékosnak a játéktéren van szüksége ápolásra, azonnal alkalmazzák a 15-ös és 16-os jelzést! Ennek következtében a játékosra az ápolást követően a 4:11 második bekezdés alkalmazandó.
Minden más esetben a játékvezetők kérjék meg a játékost a játéktér elhagyására, hogy a játéktéren kívül kaphassa meg az ápolást. Ha ez nem lehetséges az érintett játékost illetően, akkor alkalmazzák a 15-ös és 16-os jelzést! 4:11 második bekezdés alkalmazandó.
Ezen rendelkezésekkel szembeni szabálytalanságok sportszerűtlen viselkedés miatt büntetendők.
Ha egy játékos, akinek 3 támadás erejéig el kell hagynia a játékteret, 2 perces büntetést kapott, a kiállítást idő letelte után visszatérhet a játéktérre, függetlenül az addig megvalósult támadások számától.
Ha a hivatalos személyek megtagadják a játékos szükséges ápolását, a csapatfelelős progresszíven büntetendő (4:2 harmadik bekezdés)
b)
Az időmérő és titkár vagy a szövetségi képviselő felelősek a támadások számolásáért.

Ők tájékoztatják az érintett csapatot, mihelyt a játékos visszatérhet a játéktérre.
Egy támadás labdabirtoklással kezdődik és góllal vagy a labda elvesztésével végződik.
Amennyiben a sérült ápolására akkor kerül sor, amikor saját csapata birtokolja a labdát, akkor ez a támadás az elsőnek számolandó.
c)
A 4:11 második bekezdése a következő esetekben nem alkalmazandó:

c.a:
ha szükséges ápolás egy olyan szabálytalanság következtében történt, amiért az ellenfél játékosát progresszíven büntetni kellett;
c.b:
ha a kapus fejét találja el a labda és az ápolás a játéktéren válik szükségessé.
IHF állásfoglalása
Segítségadás sérült játékosnak (4:11)
Ha ugyanabból a csapatból egyszerre több játékos sérül meg, a játékvezetők a megengedetten felül további személyek belépését engedélyezhetik a sérültek segítésére, sérült játékosonként maximum 2 főnek.
A játékvezetők és a szövetségi képviselő fokozott figyelemmel járjanak el a (sürgősségi személyzet (pl.: mentősök) esetleges játéktérre lépése esetén.
MKSZ JAB állásfoglalása

Amennyiben különböző okok miatt (pl.: nem sérüléshez) engedély nélkül, két hivatalos személy belép a játéktérre, progresszív büntetést kell alkalmazni. Az elsőnek belépőt, kezdve a figyelmeztetéssel, a másodiknak belépőt, kezdve az időleges kiállítással, kell büntetni. (16:1b, 16:1 magyarázata, 16:3e, 16:3 Magyarázata, 16:6c)
Az engedély nélkül a játéktérre belépő hivatalos személyek, további sportszerűtlen magatartását a progresszivitást figyelembe véve, időleges kiállítással vagy kizárással kell büntetni. (16:3 e, f, g és 16:6 b, c)
Sérüléskor az érintett csapatból a játékvezetők engedélye után egy időben három hivatalos személy is a játéktérre lép. Csak a harmadiknak belépőt kell büntetni
Videó